Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školička pro maláčky

1. 5. 2016

Tento program probíhá dle zájmu rodičů.

Jistě všichni víme, že vstup dítěte do mateřské školy a adaptace dětí na školku je velice důležitá

Jako pedagožky jsme se zamýšlely, jak bychom co nejvíce usnadnily dětem nástup do mateřské školy a rodičům přiblížily nejen samotnou práci v mateřské škole, ale také to, co by děti při nástupu měly umět, co se budou učit a co se předpokládá, že již mají plně zafixováno.

            Po mnohých diskusích a rozborech, dětem i Vám rodičům, nabízíme ojedinělý adaptační program, který je nazván 

"Školička pro maláčky“.

Tento program se liší od běžných adaptačních programů především tím, že probíhá již před nástupem dítěte do mateřské školy, po zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Hlavním cílem programu je dítě co nejvíce upoutat, zaujmout a seznámit se s ním do té míry, že bude k učitelce chodit bez maminky či tatínka, komunikovat a učitelku přijme jako dalšího člověka, kterého zná a který k němu patří v prostředí mimo domov.

Mateřinka se pro dítě stane místem, ve kterém si hraje, kam se těší, kam chodí s maminkou či jiným rodinným příslušníkem.

Do programu jsou zapojeny všechny učitelky mateřské školy a to proto, že v obou třídách se děti znají, všechny akce MŠ děláme společně, ani jedna učitelka není pro žádné dítě neznámá.

Školička pro maláčky“ má svá pravidla, která dodržují učitelky i rodiče, kteří se se svými dětmi chtějí tohoto adaptačního programu zúčastnit.

Jaká jsou tato pravidla?

Do „Školičky pro maláčky“ chodí dítě s rodičem či jiným příbuznými pravidelně nikoli nahodile (pokud by dítě chodilo nepravidelně, program by ztrácel smysl a nesplnil náš hlavní předpoklad – seznámení se a odbourání strachu z neznámého).

Rodič je seznámen se strukturou programu, který se svým dítětem absolvuje a písemně potvrdí dodržování pravidel (především bezpečnostní pravidla).

Rodič se řídí pokyny učitelky, zapojuje se do všech činností s dítětem a dítěti se plně věnuje po celou dobu návštěvy ve „Školičce“.

 Velkým přínosem tohoto programu je

Informovat a prakticky seznámit rodiče o stylu práce v mateřské škole ještě před zápisem.

Umožnit rodičům podílet se aktivně na seznamování dítěte s mateřskou školou, do které bude chodit.

Seznámit se s dítětem, rodinnými příslušníky i rodinným prostředím, v němž dítě vyrůstá.

Informovat rodiče o schopnostech, znalostech a dovednostech, které by dítě mělo při nástupu k předškolnímu vzdělávání mít (především základní hygienické a společenské návyky, základní sebeobsluha).

  

V čem nám pomáhá "Školička pro maláčky".

Připravujeme dítě na školku – rodič se svým dítětem navštěvuje mateřskou školku ještě před zahájením pravidelné docházky, zúčastňují se společně života ve školce vždy 1 hodinu týdně, kdy je pro ně připraven program, který je sestaven tak, aby korespondoval s činnostmi, kterými se bude dítě zaměstnávat po nástupu do MŠ.

Tyto adaptační pobyty dítěti velmi dobře zprostředkovávají první dojmy. Dítě má společně s rodičem příležitost sbírat důležité informace a také získává jistotu, že může školku opustit, pokud bude chtít společně s maminkou či tatínkem.

V průběhu těchto návštěv má dítě možnost odhadnout, jaká očekávání a nároky na něj budou ve školce kladeny. Toto se kladně projevuje při začleňování do dětského kolektivu.

V loňském roce "Školička pro maláčky" pomohla dětem v adaptaci na mateřskou školu v pravidelné docházce.

Tento jev můžeme podpořit domněnkou, že dítě učitelku již zná, je zvyklé s ní komunikovat, odpojuje se od matky nebo otce v doprovodu učitelky, ví, co ho čeká, lépe se mu vysvětluje doba, kdy si rodič pro ně přijde.

 cimg2879.jpg

 TĚŠÍME SE NA VÁS.

 
 

 


Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2018 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 273763
Měsíc: 1528
Den: 55