Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřské školy

 

Rády bychom Vás seznámily s koncepcí školy a pracovnicemi, Obrazekkteré se budou snažit vytvářet  ideální podmínky pro rozvoj a výchovu Vašich dětí. Mateřská škola je instituce sloužící v první řadě dítěti. Proto my, učitelky, musíme podporovat každý způsob práce, který je pro rozvoj dítěte příznivý, vhodný a přirozený. Aby se předškolní dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému s uspokojením učit, musí se cítit spokojeně. U nás proto hrají hlavní roli dětské prožitky a pocity.
Je pro nás velmi důležité, aby se děti cítily spokojeně, bezpečně, aby  s námi zažily mnoho legrace a příjemných dní svého dětství.

 
Pedagogické pracovnice s odborným pedagogickým vzděláním
                        
             
Mateřská škola Čtyřlístek je dvoutřídní MŠ.
Kapacita každého oddělení je 20 dětí věk dětí je 3 - 7 let,
 
Jelena Darášová /SPgŠ, pedagog, zdravotník ZZA ČK, logopedický asistent/
Daniela Nováková /SPgŠ, pedagog/
Věra Bílá /SPgŠ, pedagog, logopedický asistent/
Tereza Karlová /pedagog, pedagogické lyceum/
Tamara Cikánová /asistent pedagoga/
Milada Poláková /provozní zaměstnanec/
 
 
 
Mateřská škola Sluníčko je jednotřídní. MŠ
Kapacita je 22 dětí ve věku 3 – 7 let.
 
Zdeňka Hӧnigová  /SPgŠ, pedagog/
Martina Urbanová /SPgŠ, pedagog, logopedický asistent/
Zdena Korytková /provozní zaměstnanec/

 

 ŠŤASTNÉ DÍTĚ, VESELÝ SMÍCH.

Filozofie naší práce tkví v uskutečňování těchto cílů a záměrů:

 Šťastné dítě si můžete představit různě. My si takové dítě představujeme veselé, smějící se, které se raduje, hraje si, má zájem o dění v MŠ, těší  se do školky, má rádo své kamarády. Toto vše, s ohledem na individualitu každého dítěte, je naší náplní a smyslem práce. Naší snahou je navodit pozitivní přístup k životu. 

Naším cílem je vytvoření školy rodinného typu s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte a se zaměřením na jeho individualitu Jsme mateřské školy v městysi s 2 000 obyvateli a od této skutečnosti se odvíjí i náš cíl. Znát rodinné zázemí dětí a zapojovat rodiče do dění v mateřské škole. Rodiny se ve školce scházejí při nejrůznějších akcích a dále nám pomáhají při jejich organizování.

Snažíme se vytvářet v dětech ekologické cítění, prohlubovat znalosti dětí  o přírodě, přírodních jevech, podporujeme vytváření základů ekologického cítění. Snažíme se v dětech utvářet pocity sounáležitosti ve skupině, kamarádství a citlivé jednání. V našem ŠVP jsou  použity prvky ekologické výchovy. Podporujeme v dětech kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu. Chceme vzbuzovat zájem o problém ochrany přírody a tak v dětech vytvářet základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí. Naší snahou je seznamovat děti s přírodou, oceňovat krásu života, a to vše s respektem k jejich věku. Děti, které přicházejí do mateřské školy, jsou zvídavé a snadno napodobují chování lidí kolem sebe.

Vedle ekologie klademe také důraz na vytváření osobnostních vlastností, snažíme se vytvářet zdravé sebevědomí dítěte, podporovat jeho seberealizaci, sebecit, sebedůvěru, sebejistotu, sebehodnocení, abychom mu umožnily vyvíjet se v samostatnou, osobnost, která je připravena  a vybavena znalostmi a dovednostmi pro další etapu života.

Třídy (herní prostory) obou mateřských škol jsou rozděleny na několik částí, podle zájmů dětí:Tvořivé a námětové hry a činnosti dětí probíhají v prostoru,  kde jsou umístěny dětské koutky s konstruktivními stavebnicemi a je zde vytvořen i relaxační koutek pro uvolnění a zklidnění dětí.Na pohádkovém křesle a u velké molitanové stavebnice si děti prohlíží knihy a mají zde  možnost vytvoření soukromí.
Pro komunikativní hry a činnosti ve všech složkách slouží kruhové (květinové sezení), jež si děti postupně učí samostatně vytvářet z pěnových barevných kytiček. V této části probíhají také pohybové aktivity.
 

Druhá část tříd slouží jako prostor pro výtvarné a pracovní činnosti a pro hry, které je zapotřebí hrát na stolcích. Zde mají děti velký výběr stavebnic, labyrintů, dřevěných didaktických pomůcek, které mohou využívat dle své volby a  přání. Dále zde mají k dispozici i pohádkové magnetické tabule, grafomotorické a didaktické listy. Tato část, kde jsou dětské výškově diferencované stolky, nám slouží také jako jídelna. Při přípravě stolování  se děti učí samostatnosti a sebeobsluze. Pro sportovní aktivity a pobyt dětí venku lze využít zahradu  MŠ. Ve velké míře využíváme ale i okolí mateřských škol, které nám poskytuje dostatek možností pro volný pohyb dětí v přírodě.

Obě třídy ve Čtyřlístku mají pianino, v MŠ Sluníčko jsou varhany. Všechny pedagogické pracovnice aktivně využívají hudební nástroje.

Děti se aktivně podílí na výzdobě a úpravě prostředí v MŠ. Dobu trvání činnosti přizpůsobujeme věku dítěte, individuálním potřebám a schopnostem. Děti během řízených činností a volné hry navazují kontakty a my podporujeme vznik dětských přátelství a vzájemných vztahů ve skupině, děti se učí navzájem si pomáhat, požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého. Tím se u dítěte rozvíjí socializace. Výchovně vzdělávací podmínky v MŠ vytváříme tak, aby umožňovaly dítěti  rozvoj jeho  individuálních schopností a dovedností, posilování sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, dbáme na dostatek podnětů pro učení.

Nedílnou součástí naší výchovně vzdělávací práce je spolupráce s rodiči, naší snahou je vytváření partnerských vztahů s nimi. Vedeme průběžný dialog o dítěti a jeho rozvoji. Rodiče mají možnost účastnit se akcí MŠ, nebo je pomáhat organizovat. Snažíme se je zapojovat do života MŠ. Jejich nápady a iniciativa jsou pro nás velkým přínosem.

      Obě mateřské školy úzce spolupracují při vytváření ŠVP.

   "OD JARA DO ZIMY"

Motto :
Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách  i ve škole 
jako jedna z  nejvzácnějších vlastností člověka.  
                                                                 J. A. Komenský

Program je zaměřen na prohlubování znalostí dětí o živé i neživé přírodě, flóře i fauně o přírodních jevech, o naší Zemi i vesmíru. Podporuje u dětí pocit sounáležitosti s okolním světem, nutnost chovat se tak, aby jej neničily, ale naopak pomáhaly chránit. Podporuje  vytváření a upevňování dětských přátelství, samostatnost, sebedůvěru a víru ve vlastní schopnosti, dovednosti. Tento celoroční program je sestaven z jedenácti integrovaných bloků, které působí celistvě na všechny oblasti rozvoje dítěte (fyzická, psychická, sociální, řečová a komunikativní).

Naším cílem je vytvořit co nejširší a nebarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících sobě ladících oblastí, jež nám vytvoří barevný koberec vědomostí, dovedností a schopností dětí.

Integrované bloky: 
Učitelky mateřských škol integrované bloky rozčlenily do jednotlivých tématických okruhů, které mají zpracované v třídních vzdělávacích programech.
 
 
INTEGROVANÉ BLOKY
 
Září
 Hrajeme si
Říjen
 Koulelo se, koulelo 
Listopad
 Měsíc spadaného listí 
Prosinec
 Měsíc dlouhé noci - www.rvp.cz  
Leden
 Bílé vločky, hvězdné nebe
Únor
 Zdravé tělo, zdravý duch
Březen
 Otvírání lesů a studánek - www.rvp.cz 
Duben
 Je mi dobře na Zemi 
Květen
 Kde domov můj
Červen
 Já jsem malý, ale šikovný 
 
  

V mateřských školách dále probíhají programy, se kterými se můžete seznámit v rubrice "Speciální programy". 

  

 
 

 


Poslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 341149
Měsíc: 7995
Den: 255